Prosím prihláste sa so svojim kódom.
Vyplňte svoje meno a priezvisko a kontakt na vás.
Pridajte vaše veci na predaj.
Netreba nič odosielať e-mailom, stačí to čo vyplníte na tejto stránke.

Miesto: v KS Záblatie

Harmonogram burzy

do štvrtka 29.2. 20:00Registrácia a vyplnenie zoznamu predávaných vecí
sobota 2.3. 8:00 - 12:00preberanie ošatenia, kočiarov a detských potrieb
sobota 2.3. 14:00 - 19:00 a
nedeľa 3.3. 9:00 - 12:00
predaj ošatenia, obuvi, kočiarov a detských potrieb
nedeľa 3.3. 14:00 - 16:00odovzdanie nepredaného tovaru a vyúčtovanie
nedeľa po 16:00neprevzaté veci dávame ako dary do určených sociálnych zariadení

Pravidlá burzy