Prosím prihláste sa so svojim kódom.
Vyplňte svoje meno a priezvisko a kontakt na vás.
Pridajte vaše veci na predaj.
Netreba nič odosielať e-mailom, stačí to čo vyplníte na tejto stránke.

Harmonogram burzy

1.9. - 26.9. 20:00Registrácia a vyplnenie zoznamu predávaných vecí
28.9. 8:00 - 12:00preberanie ošatenia, kočiarov a detských potrieb
28.9. 15:00 - 19:00 a
29.9. 9:00 - 12:00
predaj ošatenia, obuvi, kočiarov a detských potrieb
29.9. 15:00 - 18:00odovzdanie nepredaného tovaru a vyúčtovanie
29.9. po 18:00neprevzaté veci dávame ako dary do určených sociálnych zariadení

Pravidlá burzy