MC Srdiečko - Jarno-letná burza 2024 v KS Záblatie

Vyžiadajte si prihlasovací kód na telefónnom čísle 0904 909 435

Pravidlá burzy

 • Jarno-letná burza 2024 v KS Záblatie dojčenského, detského, tehotenského ošatenia, obuvi, kočíkov, hračiek a iných potrieb pre deti bude prebiehať nasledovne:
 • do štvrtka 29.2. 20:00Registrácia a vyplnenie zoznamu predávaných vecí
  sobota 2.3. 8:00 - 12:00preberanie ošatenia, kočiarov a detských potrieb
  sobota 2.3. 14:00 - 19:00 a
  nedeľa 3.3. 9:00 - 12:00
  predaj ošatenia, obuvi, kočiarov a detských potrieb
  nedeľa 3.3. 14:00 - 16:00odovzdanie nepredaného tovaru a vyúčtovanie
  nedeľa po 16:00neprevzaté veci dávame ako dary do určených sociálnych zariadení
 • Organizátor burzy žiada predávajúcich, aby dodržali časový harmonogram odovzdávania a preberania ošatenia a detských potrieb.
 • Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba jarno-letné ošatenie, ktoré zodpovedá určitému štandardu a ostatné predávané artikle v obmedzenom počte spolu 80 kusov na osobu. Každá vec predstavuje 1 kus. Všetky veci musia byť funkčné, zašité, čisté, vyžehlené a označené.
 • Organizátor si vyhradzuje právo neprebrať špinavé a poškodené artikle.
 • Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba veci označené predávajúcim, pričom označenie musí obsahovať : kód, poradové číslo a cenu.

  Odporúčame tieto tri údaje napísať na látkovú stužku a prišiť na príslušný kus oblečenia. V prípade topánok alebo súpravy treba tieto dobre spojiť, označiť obidva kusy rovnakými údajmi. Na väčšie predávané kusy tovaru je potrebné viditeľne a bezpečne umiestniť značenie /značenie rozumej: kód, číslo predávanej veci a cena v €./
  Ak nebudú predávané veci označené spôsobom, ktorý spĺňa hore uvedené požiadavky, organizátor nebude zodpovedať za prípadnú stratu veci.
 • Neoznačené veci organizátor z organizačných dôvodov nepreberie
 • Organizátor nezodpovedá za prípadné poškodenie predávaného artiklu spôsobené kupujúcimi.
 • Môžete priniesť aj veci na darovanie pre azylové domy, detské domovy, detské oddelenia a novorodenecké oddelenia nemocníc.

Cenník:

 • Organizátor burzy OZ MC Srdiečko IČO: 361 293 48 sprostredkuje predaj tovaru za cenu určenú predávajúcim.
 • Ponechá si :
 • odmenu vo výške 10% z predaných artiklov
 • manipulačný poplatok :
 • 0,15 € za každý kus ,ktorý prinesiete na predaj v cene do 15,00 €. - Zmena od 2024 - z 10 centov na 15
 • 1,00 € za každý kus ,ktorý prinesiete na predaj v cene nad 15,00 €
 • Pri predajnej cene 0,10 € a nižšej neúčtujeme manipulačný poplatok.
 • Tieto prostriedky budú použité na aktivity organizované MC Srdiečko.Späť